Free Voices

Free Voices
Prešovská a’cappella v zložení Petra Kováčová, Sonka Marcinová, Filip Lenárth, Martin Kravčák a Juraj Mikuláško vznikla v roku 2005.

DISKOGRAFIA