IMT smile

Bratia Ivan a Miroslav Táslerovci z Prešova založili v roku 1992 rockovú skupinu IMT Smile – názov kapely je inšpirovaný z iniciálok bratov. Niekoľko mesiacov hľadala znovuzrodená kapela svoj štýl – hrali rôzne žánre od rocku cez punk až po reggae a spolu so štýlom menili aj svoj názov. Po rokoch a niekoľkých výmenách členov napokon ostala kapela v nasledovnom zložení: Ivan a Miro Táslerovci, Mário Gapa Garbera, Lukáš „Kolja“ Kolivoška, Dano Šoltis a Tomáš Slávik.

 1. Tajné milovanie
 2. Úprimná sústrasť
 3. Vyvedený z miery
 4. Púpava
 5. Zemepis lásky
 6. Opri sa o mňa
 7. Za dedinou
 8. Asi
 9. Človeka neprerobíš
 10. Vždy, keď mi vravíš
 11. Malá
 12. Milostná symfónia
 13. Vyspal som sa z teba
 14. Urobme si lásku
 1. Intropunk
 2. Nič nie je isté
 3. Mám to rád
 4. Pre túto chvíľu
 5. Vadí nevadí
 6. Budeš mi chýbať
 7. Jeleň je len jeleň
 8. Široké ramená
 9. Chce to zmenu
 10. Samo od seba
 11. Po kvapkách
 12. Ležíme v piesku
 13. Kým stúpa dym
 1. Exotica
 2. Lávy
 3. Myslím, že môže byť
 4. Straty a nálezy
 5. Kapela
 6. Suzanna
 7. Besame mucho
 8. Hoří Hollywood
 9. Úsmev a čaj
 10. Mé lásce na cestu
 11. Music for the generation
 12. Snívaj
 13. 1?
 1. Hej vstávaj
 2. Corazón
 3. Niekto ako kráľ
 4. Vpredu za mnou
 5. Patrí len nám
 6. Láska a mier
 7. Pozri jak sa roztápa
 8. Ľad
 9. Šedí
 10. To sa dá
 11. Čo sa môže stať
 12. Pre pár snov
 13. Úsmev a čaj
 14. Hej vstávaj mol
 1. To je len začiatok
 2. Mám krásny sen
 3. Načo som sa to dal
 4. Dvaja zlodeji
 5. Na všetkom záleží
 6. Nebudem zlý
 7. Bolo to dávno
 8. Ľady sa lámu
 9. Letí čas
 10. Buď so mnou
 11. Bez podmienky
 12. Nič nekončí
 13. My
 1. Čo bude
 2. Tá ktorej niet
 3. Spravodlivosť
 4. Bozk
 5. Pieseň bez slov
 6. Život je boj (In the jungle)
 7. Niečo vo mne hrá
 8. Psyché
 9. Sólo pre bubny
 10. Sľúbli sme si lásku
 11. Letná
 12. Skrytý track: Niečo vo mne hrá
 1. Veľa lásky
 2. Ako mám znieť
 3. My dvaja
 4. Viac
 5. Prestaň myslieť na to čo ťa trápi
 6. Keby som ja stvoril svet
 7. Oko
 8. Ešte jeden pokus
 9. Vŕba
 10. Iba raz za 1000 rokov
 11. Matka

CD1

 1. Príliš osobná známosť
 2. Budeme to stále my
 3. Navždy
 4. Čo ak
 5. Poď so mnou
 6. Cesty II. triedy
 7. My dvaja
 8. Myslím že môže byť (Live 2007)
 9. Hej sokoly!
 10. Mám krásny sen (Hawaii)
 11. Kapela
 12. Nedá sa újsť
 13. Bozk
 14. Opri sa o mňa (Live in Slovakia / 2016)
 15. Ľudia nie sú zlí
 16. Veselá pesnička
 17. Bez podmienky (pop verzia)

CD2

 1. Čo všetko sa môže stať
 2. Nepoznám (Live in Slovakia / 2016)
 3. Exotika
 4. Len tebe
 5. Viac
 6. Všetko
 7. Tajné milovanie
 8. Duch človeka (Live 2007)
 9. Nič nie je isté
 10. Pre túto chvíľu
 11. Úsmev a čaj (Live)
 12. Veľa lásky
 13. S.O.S
 14. Kým stúpa dym
 15. Vyvedený z miery
 16. Najkrajšie Vianoce
 17. Niekto ako kráľ (Live in Slovakia/2016)
 1. Srdce/Rozum
 2. Miesto (IMT Smile a Ben Cristovao)
 3. Tu alebo tam
 4. I want you
 5. Dážď (IMT Smile a Nela Pocisková)
 6. Navždy
 7. Peaceful village (IMT Smile a Winston Reedy)
 8. Z očí do očí
 9. Ako jeden
 10. Príliš osobná známosť (IMT Smile a Nikol Štíbrová)

CD 1
  1. Budeme to stále my
  2. Ľudia niesú zlí
  3. Mám krásny sen (Havaii)
  4. Poď so mnou
  5. My dvaja
  6. Cesty II triedy
  7. Kapela
  8. Nepoznám
  9. Tajné milovanie
10. Veselá pesnička
11. Navždy
12. Pre túto chvíľu
13. Vyvedný z miery
14. Aj keby

CD 2
  1. Miesto
  2. Bozk
  3. Len tebe
  4. Niekto ako kráľ
  5. Opri sa o mňa
  6. Hej sokoly!
  7. Kým stúpa dym
  8. Vrany
  9. Čo ak
10. Príliš osobná známosť
11. Veľa lásky
12. Viac
13. Exotika
14. Nedá sa újsť
15. V lete
16. Najkrajšie vianoce

  1. Život človeka
  2. Kapela (2022)
  3. Exotika (2022)
  4. Vzvedený z miery (2022)
  5. Bolo to tak dávno
  6. Budeme to stále my (live 2022)
  7. Len tebe (live 2022)
  8. Miesto (live 2022)
  9. Niekto ako kráľ (live 2022)
10. Poď so mnou (live 2022)
11. Hej sokoly! (live 2022)