Ján Ambróz

Ján Ambróz (25.8.1948, Nižné Ružbachy)
Je slovenský spevák ľudových piesní a právnik, ktorý získal dve Zlaté platne a cenu primátora mesta Banská Bystrica v roku 1998.

DISKOGRAFIA

 1. Kážu Sa Mi Ženiť
 2. Ženil By Sa, Ženil
 3. Ach, Mamičko, Hoja
 4. A Koť Sa Ja Zevezmem
 5. Piesne Z Horehronia
 6. Beťar Som Parobok
 7. Na Telgárte Hrajú
 8. Povedala Moja Milá
 9. Hore Tým Telgártom
 10. Hoj, Horička, Horička
 11. Zakukala Kukulienka
 12. Hore Tým Telgártom
 13. Počka Ma, Šuhajko
 14. Trnky, Trnky
 15. Nemysli Si, Dievča
 16. O, Len, Dievča, Netrkoc
 17. Trnky, Trnky, Trnky Jedľa
 18. Buli Sme Na Priadkach
 19. A Ty, Moja Dorotia
 20. Ach, Bože Moj
 21. Nič Nemám, Nič Nemám
 22. A Ty, Moja Dorotia
 23. Majerán, Majerán
 24. Parobské Z Horehronia
 25. Nebudem, Nebudem
 26. Páči Sa Mi, Páči
 27. Ej, Hop, Hop, Hop
 28. Prepelička
 29. Zahrajže Mi, Zahraj
 30. Piesne Z Telgártu
 31. Cesta Hore, Cesta Dolu
 32. Koť Si Ty Kováč
 33. Za Jaročkom Kapusta
 34. Javorja, Javorja
 35. Uboče, Uboče
 36. Javorja, Javorja
 37. V Pondelok Doma Nebudem
 38. Kody Toto Žitko Zíde
 39. Rubári Zo Šumiaca
 40. Ťažký Život Rubárovi
 41. Pod Ubočou

  1. Vyhorela Lipka; Ešte Som Nechodiu
  2. Javorom, Javorom
  3. A Tam Hore V Potoce
  4. Zahrajte, Zahrajte; Dolina, Dolina; Mal Som Frajeročku
  5. Javore, Širokie Listy Máš, Nežalej Sa Miuá
  6. Vychodí Suniečko; Páni Muzikanti; Umočiu Ma Díždik
  7. Hojže, Dievča, Biela Ruža
  8. Koť Som Išou Čez Tot Les; Pounoci Biua Jedna Hodina; Zvaliua Sa Skaua
  9. Zasiau Som Žitko; Už Je Po Pounoci
10. Šuhajova Stará Mať
11. Tečie Voda Z Javora; Ešte Som V Nedeľu Pri Miuej Spau
12. Preleť, Vtáčku, Preleť
13. Na Tom Našom Dvore; Za Jaročkom Itata

  1. Od Telgártu Vietor Prefukuje
  2. Pri Jaročku Fijaločku
  3. Popri Fare Mostík
  4. Ani Si Sa, Moja Milá, Nenazdaua
  5. Tak Sa Mi Tej Noci Povodiuo; Pásuo Dieuča Pávy
  6. Pod Bučkom, Za Bučkom; Vyleteua Holubička
  7. A Na Medzi Čerešienka
  8. Taj Či Hore, Taj Či Dou; Šesť Dní Do Týždňa
  9. Chodí Milý Po Dvore
10. Orali Dva Vuovky; Mám Ja Milú; Chceua Stará Muadou Byť
11. Od Nás Po Vás; Zahrajte, Zahrajte
12. Hore Zahradu, Dou Zahradu; Pod Obuočkom Sosna; Jedno Leží, Druhvo Beží

  1. Nebudem, Nebudem – Páči Sa Mi, Páči – Zahraj Že Mi Zahraj – Prepelička
  2. Beťár Som Parobok – Na Telgárte Hrajú – Povedala Moja Milá
  3. Ani By Som, Moja Miuá, Nepomysleu – Buli Sme Na Priadkach
  4. Taj Či Hore, Taj Či Dou – Šesť Dní Do Týždňa
  5. Kážu Sa Mi Ženiť – Ženil By Sa Ženil – Ach, Mamičko, Hoja
  6. Hej, Horička, Horička – Zakukala Kukulienka – Kody Toto Žitko Zíde
  7. Vychodí Suniečko – Páni Muzikanti – Umočiu Mňa Díždik
  8. Javorom, Javorom
  9. Hojže, Dievča, Biela Ruža
10. Šuhajova Stará Mať
11. O, Len, Dievča, Netrkoc – Počkaj Mňa, Šuhajko
12. Popri Fare Mostík
13. A Na Medzi Čerešienka – Pod Obuočkom Majerán
14. Od Telgártu Vietor Prefukuje
15. Pod Bučkom, Za Bučkom – Vyletela Holubička

  1. Na Kráľovej Holi
  2. Pod Telgártom
  3. A Tam Hore Za Dedinou; Zaspau Janík Za Humny
  4. Sadiu Šuhaj
  5. Lístočku Dubový
  6. Už Jedna Odbiua
  7. V Mojej Miuej Dvore
  8. Poudruhej Ouci Mau; Ovečka Belička
  9. Ide Jar; Koť Som Išou Čez Polanku; Dobrý Večer, Frajeročka Moja
10. K Horám, Chuapci, K Horám
11. Dioučatko, Lúbim Ťa
12. Kade Chodím, Fšade Pijem2
13. Nač Ste Mňa, Mamičko, Vychovali
14. Dobre Ženám V Tom Telgártskom Kraju
15. Koť Šuhaj Vandrovau; De Si Bua, De Si Bua; Briežkom, Miuá, Briežkom

  1. Hore Tým Telgártom Telegrafy Stoja
  2. Kukurička Strapatá
  3. A Koť Sme Pri Sklenici
  4. Jak Tot Mesiac Na Nebe Vysoko
  5. Zaspaua Hanička
  6. Sama By Mi Koska
  7. Zapriahnem Koníčka
  8. Koť Som Išou Ku Má Miuej
  9. Ftody Dobre Vandrovať
10. S Telgarskoho Kostelička
11. Dobrý Večier Vám, Pani Krčmárka
12. Buli Sme Na Priadkach
13. Pán Kapitán
14. Veď Je Uastovička Pekný Fták
15. Du, Du, Du
16. Po Čože Ja Do Kosteua Pujdem

  1. Vyhoreua Lipka
  2. A Koť Sme Pri Sklenici; Počkaj Mňa, Šuhajko
  3. Nebudem, Nebudem; Páči Sa Mi, Páči
  4. Beťár Som Parobok; Na Telgárte Hrajú; Povedaua Moja Miuá
  5. Jak Tot Mesiac Ne Nebe Vysoko; Koť Som Išou Ku Mamiuej
  6. Zahraj, Cigaň, Čardáš; Večar Je, Večar Je; Ked Som Bula Mala
  7. Javorom, Javorom
  8. Hojže, Dievča, Bieua Ruža
  9. Zaspievala By Si; Ej, Vysoko Mesiačok; Hraj, Cigan, Na Medzi
10. A Na Medzi Čerešienka; Mám Ja Miu; Ešte Som Nechodiu
11. Hej, Topanečki Mojo; Prišol Do Nas Zapiskal
12. Ftody Dobre Vandrovať; Kukurička Strapatá
13. Nežalej Sa, Miuá; Už Je Po Pounoci; Umočiu Miuá Díždik
14. Šuhajova Stará Máť; Od Telgártu Vietor Prefukuje
15. Ani By Som, Moja Miua, Nepomysleu
16. Kody Toto Žitko Zíde; Prepelička
17. Na Kráľovej Holi