Kráľová & Kompas

Kráľová & Kompas
Hudobná dvojica Zuzana Kráľová (spev) a Karol Kompas (gitara, ukulele, klavír) tvoria na prvý pohľad pomerne nesúrodú hudobnú dvojicu. Zuzana vyštudovala hudobno-dramatický odbor na Katedre hudby Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde študovala doktorandské štúdium, v súčasnosti učí na konzervatóriu. Pôsobí tiež ako herečka a režisérka vo viacerých poloprofesionálnych divadelných projektoch. Karol vyštudoval klasickú gitaru na Konzervatóriu v Žiline a VŠMU v Bratislave, venuje sa tiež elektrickej a akustickej gitare. Je učiteľom na konzervatóriu a tiež na spomínanej Katedre hudby UKF v Nitre, kde sa so Zuzanou spoznali. Obaja pôsobia v niekoľkých hudobných projektoch. Ich spolupráca začala v roku 2013.

DISKOGRAFIA