LOJZO

LOJZO
Slovenská hudobná skupina, ktorá vznikla v 80. rokoch 20. storočia. Skratka LOJZO znamená „Ludový Orchester Jednoduchej Zábavy Obyvateľstva“, pričom tento význam bol vymyslený neskôr. Žánrovo by sa dala prirovnať k produkcii kapiel hrávajúcich v tomto období na jarmokoch a príležitostných akciách v hudobnom štýle niekedy označovanom ako tzv. mestský folk. K neodmysliteľnému imidžu skupiny LOJZO patrilo domáce oblečenie, ktorého spoločnými prvkami boli hlavne tepláky a baretky. V období najväčšej popularity skupina organizovala známe Teplákové bály, na ktorých boli tepláky „povinnou výbavou“ aj u hostí. Texty skladieb skupiny boli recesisiticky ladené. Už na začiatku svojho účinkovania si lojzovci robili psinu z niektorých „javov“ a „zaujímavostí“ svojej doby či ľudských slabostí.

DISKOGRAFIA