Malokarpatan

Malokarpatan
Trnavská skupina, ktorá prepojuje oldschoolový black metal s prvkami slovenského folklóru.

DISKOGRAFIA

 1. Metelica A Kúrnava Sa Žene Nad Krajem
 2. Kýho Besa Mi To Tá Stará Ohyzdná Striga Do Pohára Nalála
 3. Na Kríllach Cemnoty Do Horských Úbočí Zostupuje Posol Moru A Hniloby
 4. O Víne, Kterak Učený Hugolín Gavlovič Z Horovec Vyprával
 5. Stridžie Dni, Kedy Neradno Po Slnka Západe Vychádzat, Ni Perí Drápat
 6. Starý Z Hory, Čo Zver Svoju Budzogánem Pobil
 7. O Jedném, Čo Pijatikou Rozum Si Pomúcil A Nakonec V Chléve Prenocovat Musel
 8. Z Jazera Ozruta, S Volíma Rohama A Telom Chlapiny
 9. Popolvár Najväčší Na Svete, Šarkanobijca A Bohatier
 1. Nordkarpatenland
 2. V Okresném Rybníku Hastrman Už Po Stáročá Vyčína
 3. Ked Starého Bartolína Ze Šenku Na Táčkach Zvážali
 4. Ked Svetlonosi Započnú V Močariskách Nazeleno Svícit
 5. Nedlho Po Púlnoci Opacha Sa Doplazila Z Dzíry
 6. V Hustej Hore Na Stračích Nohách Striga Chalupu Svoju Ukrýva
 7. Ked Gazdovi Upeleší Sa V Chyži Nezdoba Zmok
 8. V Rujnovej Samote Pocichu Dumá Lovecký Zámek Zvlčilého Grófa
 9. Na Horárni Ve Folvarku Šafári Rohatý Jáger
 10. Ve Starém Mlyne Čerti Po Nocách Mariáš Hrávajú
 1. V Brezových Hájech Poblíž Babinej Zjavoval Sa Nám Podsvetný Velmož
 2. Ze Semena Viselcuov Čarovný Koren Povstáva
 3. Na Černém Kuoni Sme Lítali Firmamentem
 4. Filipojakubská Noc Na Štangarígelských Skalách
 5. Krupinské Ohne Poštyrikráte Teho Roku Vzplanuli