Robo Grigorov

Robo Grigorov (25.9.1964, Bratislava)
Spevák, hudobný skladateľ a producent. Patrí medzi významných predstaviteľov slovenskej populárnej hudby 80.rokov, jeho tvorba však zahŕňa aj reggae, poprock a folk.

DISKOGRAFIA

 1. Zrúcanina
 2. Edo
 3. Dva roky prázdnin
 4. Dýchanie z úst do úst
 5. Bol taký chalan
 6. Po víne
 7. Bol raz jeden žiak
 8. Mám tristo mesiacov
 9. Som stále rovnaký
 10. Monika
 11. Tajomstvo starej izby
 12. Valčík pre Európu
 1. Espresso Orient
 2. Majakovskému
 3. Hra na iných
 4. Aká vlastne si
 5. Pesnička stredného doletu
 6. Klamať som si nezvykol
 7. Chodci sveta / The Walkers of The World
 8. Začnite žiť
 9. Aspoň viem, že ešte žijem
 10. Nohy
 1. Národ kanibal
 2. Ksichty a tváre
 3. Čierna omša lásky
 4. Spoveď chuligána
 5. Moje srdce pochovajte pri Wounded Knee
 6. Prvá pesnička
 7. Eš té bé
 8. Posledná večera
 9. Balada o chlapíkovi, ktorý skončil famózne
 10. Bonita seňorita
 11. Mesto Betlehem
 12. Na istej vernisáži
 1. Porazený
 2. Pre teba som zomrel
 3. Starý pán na konci jesene
 4. Bosý a sám
 5. Hej, Neznámy
 6. Carmen
 7. Daruj mi jednu noc
 8. Edo story po piatich rokoch
 9. Prachy
 10. Pre koho si stvorená
 11. Polícia lásky
 12. Kráľovná troch minút
 1. I’m comin’ home
 2. Nous sommes le coeur
 3. She’s a tigeres
 4. Queen of the dark
 5. Sexy Kathy
 6. I’ll never be the one you dream of
 7. Ellia
 8. & Make it easier for me
 9. Don Monti died
 10. Linda“ (for Linda Moesen)
 11. Love in the desert sand
 12. I stand by ’U’
 1. Я похитил самолёт – I Kidnaped A Plane
 2. Mama Africa
 3. Night in the Opera
 4. Fuyara beat
 5. Pressburg House Extremix
 6. Securitate beat
 7. Listen to Me
 8. Je suis Belge
 9. Halleluja
 10. The old age
 1. Láska, pivo, anjel, smútok
 2. Modlitba lásky
 3. Chýbaš mi…
 4. Nechajte chalanov
 5. Kým ťa mám
 6. Hospodin
 7. Ona je Madona
 8. Baby
 9. Reparát zo života
 10. Vzťahy
 11. Johny
 12. Všetci sa zídeme v jednej posteli
 13. Zmierenie
 1. Úlohy
 2. Edo
 3. Po víne
 4. Bol raz jeden žiak
 5. Mám 300 mesiacov
 6. Som stále rovnaký
 7. Monika
 8. Tajomstvá starej izby
 9. Posledný valčík pre Európu
 10. Vlčiaci
 11. Espresso Orient
 12. Pocta Majakovskému
 13. Aká vlastne si
 14. Klamať som si nezvykol
 15. Dvaja
 16. Žuvačka za uchom
 17. Spoveď chuligána
 18. Chodci sveta
 1. Ružové brílky
 2. Miss padlých anjelov
 3. Potkan kráľ
 4. Hrana v hlave
 5. Svieť
 6. Mamička ulica
 7. Titul Kain
 8. Lenty
 9. Čierna vdova
 10. Sám
 11. Róza
 12. Cesty slepých vtákov
 13. Daruj mi 1 noc
 14. Urob mi kávu a len tak odíď

CD 1

 1. Povedzme
 2. V hlave ťa…
 3. Niekedy nestačí
 4. Zločin a trest
 5. Dve zrnká piesku
 6. Ty ma bavíš
 7. Neviem či viem
 8. Dávam ti viac
 9. Čierne tulipány
 10. Balada
 11. Malé zbohom
 12. Cherubín
 13. Bonus: Čo s blondínou 

CD 2 

 1. Dvaja
 2. Mám 300 mesiacov
 3. Po víne
 4. Dva roky prázdnin
 5. Začnite žiť
 6. Modlitba lásky
 7. Spoveď chuligána
 8. Miss padlých anjelov
 9. Zrúcanina
 10. Kým ťa mám
 11. Daruj mi jednu noc
 12. Pocta Majakovskému
 1. Nedovoľ mi
 2. Prepáč
 3. Bosý a sám
 4. Láska, pivo, anjel, smútok
 5. Kým ťa mám
 6. Ona je Madona
 7. Všetci sa zídeme v jednej posteli
 8. Modlitba lásky
 9. Zbohom zásadám
 10. Z extrému do ekstrému
 11. Láska, viera, nádej
 12. Najkrajšia zo škaredých
 13. Tak si ešte jednu zapáľ
 14. Na marš
 15. Bonita Seňorita
 16. Happy Birthday
 17. Miss padlých anjelov
 18. Chýbaš mi
 19. Daruj mi jednu noc
 1. Antrée
 2. Zbohom zásadám
 3. Espresso Orient
 4. Po víne
 5. Domáce úlohy
 6. Tak si ešte 1 zapáľ
 7. Knocking on Heaven’s Door
 8. Edo
 9. Bosý a sám
 10. Mám 300 mesiacov
 11. Bol raz jeden žiak
 12. Všetci sa zídeme v jednej posteli
 13. Dvaja
 14. No Woman, no Cry
 15. Žuvačka za uchom

Volume 1:

 1. Bol raz jeden žiak
 2. Espresso Orient
 3. Chodci sveta
 4. Som stále rovnaký
 5. Dvaja
 6. Dýchanie z úst do úst
 7. Dva roky prázdnin
 8. Posledný valčík pre Európu
 9. Tajomstvá starej izby –
 10. Zrúcanina
 11. Aká vlastne si
 12. Obyčajné nohy
 13. Mám 300 mesiacov
 14. Edo
 15. Žuvačka za uchom
 16. Po víne
 17. Začnite žiť
 18. Pocta Majakovskému

Volume 2:

 1. Ja viem
 2. Povedzme
 3. Bosý a sám
 4. Na kolenách dotýkať sa hviezd
 5. Modlitba lásky
 6. Taxi ešte jednu zapáľ
 7. Čierne tulipány
 8. Kým ťa mám
 9. Spoveď chuligána
 10. Miss padlých anjelov
 11. Všetci sa zídeme v jednej posteli
 12. Zbohom zásadám
 13. Ona je Madona
 14. Daruj mi jednu noc
 15. Niekedy nestačí…
 16. Láska pivo anjel smútok
 17. Neviem či viem
 18. Mesto Betlehem
 1. Dych
 2. Daruj mi kľúč
 3. Čakám na teba
 4. Prečo odchádzajú anjeli
 5. Žijú
 6. Ďaleko od všadiaľ
 7. Robíš mi život krásny
 8. S tebou
 9. Mýlime sa milujeme