Tublatanka

Tublatanka
Bratislavská rocková kapela založená Martinom Ďurindom a Jurajom Černým v roku 1982. Zakladateľov dopĺňal ešte Pavol Horváth. V roku 1993 zo skupiny odchádza Pavol Horváth. Nasledujúci album z konca roka 1993 s vianočnými koledami v rockovom štýle Poďme bratia do Betlehema nahrávajú už iba dvaja členovia: Juraj Černý hrá na bicie a Maťo Ďurinda nahral sólovú aj basovú gitaru. Pre zdravotné problémy Ďura Černého zaskakoval za bicími Martin Uherčík. Skupina sa rozrástla o Doda Dubána a Juraja Topora. Po smrti gitaristu Doda Dubána v roku 2003, kapela opäť funguje len ako trio – Maťo Ďurinda, Juraj Topor, Peter Schlosser.

DISKOGRAFIA

 1. Vo Veľkej Škole Dní
 2. Šlabikár II
 3. Neváhám…
 4. Dotyk Rúžom Na Pohár
 5. Skúsime To Cez Vesmír
 6. Dnes
 7. Mám Byť Iný
 8. Veľké Nádeje
 9. Už Som Váš
 10. Tuláčik S Dobrou Povesťou
 1. Prišiel Môj Čas
 2. Stojím, Padám
 3. Šlabikár III
 4. Pravda Víťazí
 5. Láska, Drž Ma Nad Hladinou
 6. Žeravé Znamenie Osudu
 7. Prometeus
 8. Rock Do Civilu
 9. Stúpam
 10. Môj Starý Dobrý Kabát
 1. Démon Pomsty
 2. Viem Kam Ísť
 3. Smrť A Sláva
 4. Šlabikár IV
 5. Matka
 6. Nebezpečie Života
 7. Dám Ti Viac
 8. Emigrantská Pieseň
 9. Ilúzia
 10. Bol Som Dlho Preč
 11. Nebo Peklo Raj
 1. Volanie Divočiny
 2. Ja Sa Vrátím!
 3. Smrť Je Tvoj Pán
 4. Spálená Láska
 5. Šlabikár V
 6. Čakáme Lepší Čas
 7. Anjel Strážny
 8. Viem Čo Chceš
 9. Znova Sám V Uliciach
 10. S Tebou…
 11. Svet Je Stále Rýchlejší (Blues)
 1. Poďme Bratia Do Betlehema
 2. Povedzte Nám Pastuškovia
 3. Narodil Sa Kristus Pán
 4. Tichá Noc
 5. Dobrý Pastier Sa Narodil
 6. Pri Betlehemskom Salaši
 7. Búvaj Dieťa Krásne
 8. Pieseň Pre Stratených Synov
 9. Pastieri, Pastieri, Hore Vstaňte
 10. Nesiem Vám Noviny
 11. Do Hory, Do Lesa Valasi
 12. Vstávajte Pastieri
 13. Ó Chýr Preblahý
 14. Pásli Ovce Valasi
 15. Dnešný Deň Sa Radujeme
 16. Tichá (Hlasná) Noc
 1. Život Ako Naozaj
 2. Najkrajšie Ženy Sveta
 3. Nemôžeš Mi Ujsť
 4. Bez Tvojej Lásky
 5. Niekto Ťa Má Rád
 6. Šlabikár VI
 7. Stráž Si Čo Máš
 8. Snívame O Veľkej Láske
 9. Noc Je Len Čierna Diera
 10. Správy Zo Sveta
 11. Blízko Nás
 12. Nekonečná Pieseň
 1. Protipóly
 2. Zostaň So Mnou
 3. Láska Útočí
 4. Slnko Nad Hlavou
 5. Šikmooká
 6. Kráľ A Kráľovná
 7. Volám Ťa
 8. Kam Mám Ísť
 9. Nechceš Žiť Opustený
 10. Rána Nocí Prebdených
 11. Len Dieťa Ma Naučí
 12. Starý Film
 13. Falošná Bábika
 14. Šlabikár VII.
 15. Vráť Ten Deň
 1. Cítim Sa Fajn
 2. Život S Tebou
 3. Cesta Snov
 4. Panika
 5. Mimozemský Hlas
 6. Mesto Nesplnených Snov
 7. Neverná Láska
 8. Snenie
 9. Ja Sa Mám
 10. Veľký Deň
 11. Čierny Dážď
 12. Hej Hej Mama
 13. Pieseň Pre Doda (Šlabikár VIII.)
 14. Zostaň Aspoň Chvíľu
 1. Vianočný Deň
 2. Čože Je To Za Znamenie
 3. Narodil Sa Kristus Pán V Betléme
 4. Anjel Pána Glória
 5. Dieťatko Spanilé
 6. Čas Radosti, Veselosti
 7. Dobrá Novina
 8. Čo Sa Stalo, Prihodilo Na Horách
 9. Anjelským Pozdravením
 10. Šťastia, Zdravia, Dlhô Žitia, Vinšujeme Vám
 11. Tichá Noc Bola
 12. Rolničky Rolničky
 13. Sedí Vrabček
 14. Jak Si Krásne Jezuliatko
 15. Sem Pospešte
 16. Odchádzame, Šťastia Zdravia, Vinšujeme Vám
 1. Svet V Ohrození
 2. Revolúcia
 3. Pekelný Vlak
 4. Lietam Vo Výškach
 5. Svätý Grál
 6. Zmysel Lásky
 7. Malý Blázon
 8. Stratený Svet
 9. Šlabikár IX
 10. Môj Domov
 11. Dobrá Správa
 12. Nechaj To Tak
 13. Stres
 14. S Tebou Anjel Môj
 1. Démon Pomsty
 2. Šlabikár
 3. Dajte Mi Na To Liek
 4. Ja Sa Vrátim
 5. Dnes
 6. Zostaň So Mnou
 7. Môj Starý Dobrý Kabát
 8. Šikmooká
 9. Matka
 10. Sólo Na Basovú Gitaru A Bicie
 11. Vo Veľkej Škole Dní
 12. Cítim Sa Fajn
 13. Rieka
 14. Pieseň Pre Doda
 15. Skúsime To Cez Vesmír
 16. Pravda Víťazí
 17. Poďme Bratia Do Betlehema
 18. Žeravé Znamenie Osudu

KOMPILÁCIE (BEST OF)
1996 – Najväčšie hity No. 1 – Pravda víťazí
1996 – Najväčšie hity No. 2 – Ja sa vrátim!
2002 – Láska útočí
2003 – Zlatá Tublatanka 20 rockov
2006 – Gold
2012 – NAJVäČŠIE HITY No. 3 „CÍTIM SA FAJN“
2020 – NAJLEPŠIE ROKY (2LP)