Vrbovskí Víťazi

Vrbovskí Víťazi
V r. 2000 založili bratia Jobusovci – Braňo a Andrej vlastnú, humorne ladenú, skupinu Vrbovskí Víťazi. Skupina využívajúca neštandardné, podomácky vyrábané, hudobné nástroje, tak vytvorila nový termín, priemyselný folklór. Pre ich vystupovanie je typická silná dávka vtipu, recesie a lokálpatriotizmu, na základe čoho sa stali vyhľadávanou skupinou slovenskej alternatívnej scény. Braňo Jobus je taktiež zakladateľ skupín ABUSUS a Karpatské Chrbáty.

DISKOGRAFIA

 1. Keď Sa Ti Práca Stane Koníčkom
 2. Zadrel Sa Motor
 3. V Piatok Som Moslim… V Sobotu Som Žid, V Nedeľu Som Kresťan
 4. Radosť Z Vykonanej
 5. Fajrontový Kľúč
 6. Keď Majster Zavelí Hotovo
 7. Pikoška
 8. Olejom Sa Zapaprem
 9. Kľúčiky Čo Šrófujú Matky
 10. Neprestrelné Monterky
 11. Naspäť Cesta Nemožná
 12. Keď Som Zváral Kovy
 13. Žebříky
 14. Víťazi Sú V Pluse
 15. Príhovor Minerála Multiorganizácie Kriak
 16. Zvučka Rozhlasovej Rozprávky Na Dobrú Noc
 17. Rozprávka O Mesačných Hodzinách
 1. Na ceste do práce
 2. Výrobná porada
 3. Pracovný poriadok
 4. Výrobná porada
 5. Plánovanie prác
 6. Výrobná porada
 7. Príkaz generálneho riaditeľa: Audit
 8. Výrobná porada
 9. Bezpečné uskladnenie a manipulácia s fľašami na
 10. stlačené plyny
 11. Výrobná porada
 12. Prvá pomoc
 13. Výrobná porada
 14. Sódostroj
 15. Výrobná porada
 16. Obedná prestávka
 17. Výrobná porada
 18. Pri sústruhu spony točila
 19. Výrobná porada
 20. BOZP
 21. Výrobná porada
 22. Poruchy
 23. Dnes bol slušný deň
 24. Výrobná porada
 25. Hroch Karol

  1.Úvod
  2. Striekalo to širinu
  3. Nauč sa hovoriť nie
  4. Hutnícky materiál
  5. Duša moja
  6. Posledná šichta
  7. Prejav minerála
  8. Jekruta
  9. Práce na rebríkoch
10. Šlofík
11. Čítanie zo zahraničnej tlače
12. Voda kúrenie plyn
13. Neska si už nezavŕtam
14. Čoto toto
15. Oheň
16. Splnený sen
17. Keď si v tiesni povedz to piesňou
18. Montážna pena
19. Tlaková rozprávka

  1. Kravička Modzgocucka
  2. Olejom sa zapaprem
  3. Ropovod Družba, bezpeč. Tabuľka, lopata
  4. Pikoška
  5. Hajzel
  6. Keď Majster zavelí hotovo
  7. ULPF a VVPO
  8. Radosť z vykonanej
  9. Humihyprepaparastodemiazatoa
10. Jekruta
11. Tyčka z hračkárskej bránky a bandaska B1
12. Montážna pena
13. 3HZKDZV
14. Zberný dvor
15. OPVHNSSDRVDS
16. Pri sústruhu špony točila
17. Megaonema a lopata ze štrkom
18. Fajrontový kľúč
19. Trombón
20. Hroch Karol na bicykli uháňa
21. VVPVO a lepáca páska
22. Žebříky
23. Jednota roľnícka elektrická gitara a hajzlofón
24. Fľaše na stlačené plyny
25. Metla
26. Na ceste do práce
27. Vítrub a príhovor
28. Víťazi sú v pluse
29. 2MSSNSHPHP
30. Hymna multiorgánizácie kriak