Festival Punkáči deťom zbiera peniaze na svoju záchranu

Významný komunitný festival sa mal tento rok tradične konať koncom augusta. Týždeň pred dátumom podujatia bol však zrušený v dôsledku narýchlo prijatého opatrenia proti pandémii zo strany štátnych úradov. Festival sa tak ocitol v zovretí nezaplatených faktúr a dlhov voči partnerom a dodávateľom a momentálne nie je schopný vyrovnať svoje záväzky bez pomoci zvonka. A tak prišiel organizátorský tím s crowdfundingovou iniciatívou na vykrytie časti dlhov.

Organizátori založili crowdfundingový projekt na platforme Startovac.cz, prostredníctvom ktorého môžu darcovia posielať peňažné dary už od sumy 2€. Za jednotlivé čiastky sľubujú hodnotné odmeny, ako festivalový merch, špeciálnu sadu pív či doživotný vstup na festival. Cieľovou sumou je 5000€, ktorá by umožnila zaplatiť časť faktúr a odvrátiť zánik festivalu.

Festival Punkáči Deťom je hudobný festival so spoločenským presahom. Myšlienkou festivalu je benefícia: každý rok je časť tržieb zo vstupného odovzdávaná ako výťažok na podporu detí v núdzi. Hodnotami festivalu sú empatia, vzájomné porozumenie a solidarita naprieč sociálnymi skupinami. Ak vám je táto myšlienka blízka, organizátori vás touto cestou prosia o podporu vo forme finančného daru v ľubovoľnej sume. Prispievať môžete na tomto linku:

https://www.startovac.cz/projekty/pomoz-zachranit-festival/

Zbierka prebieha už 4. týždeň: za tento čas sa podarilo vyzbierať vyše 80% stanovenej sumy. Do oficiálneho konca kampane zostávajú ešte dva týždne. Pokiaľ by sa organizátorom do stanoveného termínu nepodarilo vybrať cieľovú čiastku 5000 eur, projekt by bol označený ako neúspešný a všetky peniaze by boli darcom vrátené. Organizátori preto veria, že sa im podarí zmobilizovať dostatočne veľkú časť komunity, ktorá bude ochotná finančne podporiť jediný benefičný festival tohto druhu na Slovensku.

zdroj: Rocker.sk