Javor.ina Martiny Javor a Mariána Slávku vydáva emotívnu novinku Temná hodina

Pesničkárka Martina Javor a jej manžel, bubeník, klavirista a skladateľ Marián Slávka, prvýkrát predstavili svoj spoločný projekt Javor.ina pred troma rokmi v podobe krásnej skladby Soľ nad zlato. Po dlhej odmlke dvojica prichádza s novinkou, ktorá ide pod kožu so silným textom a nepredvídateľnosťou hudobnej zložky.

„Skladba Temná hodina vznikla z intuitívneho a spontánneho písania básní v slovenskom jazyku. Poézia pre mňa predstavuje únik do priestoru, v ktorom sa nesúdi prežívanie, názor, pohľad na veci, na svet, situácie, ľudí a aj na seba samého. Je to ako dostať povolenie nadýchnuť sa a vydýchnuť do priestoru, kde vám nikto do ničoho nehovorí a všade je osobná sloboda,“ približuje Martina Javor svoj prístup k tvorbe.

Nie je to ľahké počúvanie – ide o výpoveď z hĺbky duše, ktorá dokáže zasiahnuť poslucháčov s podobným vnímaním a rozpoložením. „Mala som túžbu zhudobniť slová, ktoré sa ťažko hľadajú a ešte ťažšie vyslovujú. Konverzácie, ktoré by sme si želali môcť zažiť, a slová, ktoré by sme si želali vysloviť, ale priestor v bežnom živote na to nie je. Paradoxy týchto dní zažívame všetci – nie na vlastnej koži, ale hlboko pod ňou. A tam som sa chcela dostať. Najprv sama sebe a potom túto osobnú skúsenosť ponúknuť ostatným cez hudobnú tvorbu projektu Javor.ina. Hudbu vnímam ako istý druh muzikoterapie, ktorá ovlažuje dušu poslucháča pochopením jeho prežívania.“

Martina je autorkou textu, hudbu zložila spolu s Mariánom Slávkom, ktorý sa po odchode z kapely Longital popri vlastnej tvorbe na albume Vláska 2 opäť autorsky činí aj v projekte Javor.ina. Marián nahral svoje nástroje, teda klávesy a bicie, výrazný je tiež rukopis gitaristu Petra Bulíka, ktorý sa podieľal aj na spomínanej skladbe Soľ nad zlato. O nahrávanie, mix, master a produkciu sa postaral Marián Džubák v štúdiu Smile 4u records. „Poďakovanie patrí aj Fondu na podporu umenia, ktorý sa náš projekt rozhodol podporiť,“ dodáva Martina Javor.

Mýtická postava ako symbol hnutia #metoo

Speváčka a autorka približuje pozadie piesne, ktorá je inšpirovaná antickou mytológiou: „Obrazovo vychádzam z Medúzy, ktorej príbeh je veľmi silný, keďže sa nie vlastnou vinou stala jednou z najhrozivejších mýtických postáv. Podľa jednej z bájí bola ako nádherná mladá žena znásilnená Poseidónom v Aténinom chráme. Tá sa rozhodla potrestať za tento znesväcujúci skutok Medúzu a premenila ju na hrozivo obludnú bytosť, ktorej život bol neskôr ukončený sťatím hlavy. V našom svete nachádzam rôzne konotácie s touto postavou. Nedávno bola dokonca v New Yorku postavená socha Medúzy ako pamätník na #metoo udalosti a uznanie žien, ktoré neprávom znášali útrapy podobného druhu.“

Skladbu zverejnila spolu s vizuálom, ktoré pôsobí akoby išlo len o fotografiu. „Video ku skladbe na prvý pohľad pôsobí prevažne staticky, čo bolo cieľom. Vytrhnutie zo statiky prichádza len v istých nečakaných okamihoch, ako sa to deje aj v bežnom živote. Dnešný divák a poslucháč je podľa môjho názoru presýtený podnetmi a už ich považuje za niečo samozrejmé. V nekonečnom netrpezlivom očakávaní napríklad konca pandémie sa zasycujeme podnetmi z virtuálneho sveta. Mojím cieľom bolo ponúknuť vťahujúci obraz, nie stále meniacu sa obrazovku. Divák ale neostáva neuspokojený, pretože to by ani mňa nebavilo – predvídateľnosť totiž nemám rada a vždy sa mi viac páčila avantgarda,“ dodáva.

Novinka po trojročnej odmlke predznamenáva ďalšiu tvorbu, ktorú chce Javor.ina poslucháčom predstaviť postupne. „Temná hodina je prvou skladbou z pripravovaných nahrávok, ktoré v sebe majú niesť odraz stretnutia so sebou samým počas osobných temných chvíľ. Zakódovaný jazyk a rôzne archetypálne odkazy v textoch súvisia aj s astrologickými pojmami, ktorých chápanie a schopnosť dekódovať máme ako ľudstvo po tisícročia prirodzene v sebe,“ uzatvára hudobníčka.

zdroj / autor: Hudba.sk, Martina Javor (foto archív speváčky)