1. Udalosti
  2. Nádvorie Zemplínskeho múzea, Kostolné nám. č.1, 071 01, Michalovce
Dnes