Nový videosingel skupiny Buy Her Sugar pripomína jej starú komornú atmosféru

Keď Buy Her Sugar v novembri 2021 po niekoľkoročnej odmlke vydali singel Ticking, prekvapili energickosťou a novými hudobnými prvkami pripomínajúcimi synthwave. Posun tvorby od zasnených zvukov k ráznejšej atmosfére bol podľa členov kapely prirodzeným výsledkom naberania skúseností – či už hudobných alebo osobných.


Ich nový singel, ktorý vyšiel spolu s videoklipom, sa volá April, a je dôkazom toho, že lyrickosť sa zo sveta Buy Her Sugar nevytratila. Stala sa len vyzretejšou. Jednou z hlavných často diskutovaných spoločenských tém posledných rokov je sociálna izolácia. Vo veľkej miere ovplyvňuje tvorbu slovenských hudobníkov, a bola inšpiráciou aj k vzniku singla April. Je priamočiarym oznámením apatie, racionálnym skonštatovaním pocitov osamelosti.

Klip ku skladbe tento obsah potvrdzuje, no i obohacuje o prvky zmierňujúce melanchóliu: schopnosť pohybu ako sebazáchranného pudu a vedomie spoluprežívania s inými. Vznik piesne prebehol podľa zaužívaných postupov kapely. Autorom je Anna Óváry a produkcia je zásluhou Martin Poláka, ktorý tiež stojí za realizáciou videoklipu. O mix piesne sa postaral Erik Horák. V jeho štúdiu Lososound sa nahrávali aj spevy v spolupráci s producentom Lukášom Zdurienčíkom alias Blame Your Genes, ktorý sa objaví aj vo videoklipe. Singel zmastroval Tomáš „Gaex“ Karásek.

zdroj / autor: Anna Óváry & Buy Her Sugar